การทำสารบัญอัตโนมัติกับเอกสารเพื่อเร่งกระบวนการทางธุรกิจให้เร็วยิ่งขึ้น 

หนึ่งในความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของกระบวนการคือการจัดระเบียบและถอดรหัสข้อมูลจำนวนมากที่ไม่มีโครงสร้างที่รวบรวมมา ตัวทำดัชนีอัตโนมัติเร่งการเดินทางของคุณด้วยการจัดระเบียบเอกสารและทำให้ใช้งานได้ ด้วยตัวทำดัชนีอัตโนมัติคุณสามารถ:

  • การระบุเอกสาร - เครื่องจักรการเรียนทำการระบุเอกสารโดยอัตโนมัติ
  • การจำแนกเอกสาร - โซลูชั่นของเราในการจัดการกระบวนการจำแนกที่ซับซ้อนโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องอ่านเนื้อหา
  • การจัดทำสารบัญเอกสาร - อิงไปตามชนิดและรูปแบบของเอกสารภายในของมัน โซลูชั่นของเราสามารถทำสารบัญได้แม่นยำ ทำให้สามารถค้นหาได้ง่าย

ด้วยตัวจัดดัชนีอัตโนมัติ องค์กรของคุณได้รับผลประโยชน์ทางธุรกิจที่สำคัญไปกับ:

  • ขจัดการทำงานด้วยตนเอง
  • พัฒนาประสบการณ์ของลูกค้า
  • ลดค่าใช้จ่าย
  • ทำให้มั่นใจถึงการทำตามระเบียบ
     

See Auto Indexer in Action

Take a moment to fill out the form and an AntWorks representative will contact you shortly to schedule a personalized live demonstration.