จัดการอีเมลของคุณโดยอัตโนมัติ

อีเมลเป็นวิธีทั่วไปที่ลูกค้าสื่อสารกับองค์กรมากที่สุด เอเจนต์อีเมลของ AntWorks ทำการจัดการอีเมลของคุณโดยอัตโนมัติและมอบ:

  • การจำแนกประเภทอัตโนมัติและการวิเคราะห์ความเชื่อมั่น - อัลกอริทึมการประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP) และการวิเคราะห์ขั้นสูงเข้าใจเจตนาของลูกค้าและให้การวิเคราะห์ด้วยอีโมจิที่บ่งชี้อารมณ์ / ความรู้สึก
  • ความพร้อมใช้งานของข้อมูลที่สามารถดำเนินการได้ - ดึงข้อมูลจากอีเมลที่พร้อมใช้งานและดำเนินการตามข้อกำหนดการปฏิบัติตามการบริการลูกค้า
  • บูรณาการได้ง่าย - รวมเอเจนต์อีเมลเข้ากับแชทบอท ระบบการจัดการกรณี ระบบการจัดการตั๋วและเครื่องมือ RPA แบบปลายน้ำอื่น ๆ ได้อย่างง่ายดายและต่อเนื่องเพื่อเติมเต็มบริการ

การใช้อัลกอริธึมขั้นสูง เอเจนต์อีเมลจะทำหน้าที่อัตโนมัติและเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารและมอบสิทธิประโยชน์ที่สำคัญรวมถึง:

  • ความพึงพอใจของลูกค้าที่ดีกว่า
  • เวลาตอบสนองเร็วขึ้น
  • การขยายไม่เป็นแบบเส้นตรง
  • ปรับปรุงความเป็นส่วนตัวและการปกป้องข้อมูล


รับการสาธิตฟรีและค้นพบวิธีที่คุณจะได้รับประโยชน์จากบริการ อีเมลเอเจนทร์ ของ AntWorks
 

See Email Agent in Action

Take a moment to fill out the form and an AntWorks representative will contact you shortly to schedule a personalized live demonstration.