การบีบอัดโดยไม่มีการประนีประนอมด้วยเตัวปรับให้เหมาะสม

ปรับขนาดและน้ำหนักไฟล์ให้เหมาะสมสำหรับรูปภาพ จัดเตรียมรูปภาพของคุณเพื่อทำการส่งได้เร็วและง่ายกว่า

ลดขนาดไฟล์ไม่ใช่คุณภาพ 

ตัวปรับให้เหมาะสมลดขนาดและน้ำหนักของรูปภาพที่มองเห็น โดยปราศจากการลดมิติ ความละเอียด หรือ DPI และไม่ได้ลดคุณภาพลงไป มันช่วยให้คุณ:

  • การปรับตัวเก็บ - การเก็บรูปภาพมีประสิทธิภาพมากขึ้น ในขณะที่คุณสามารถบันทึกภาพได้มากกว่าในพื้นที่เท่าเดิม
  • เคลื่อนย้ายข้อมูลของคุณ - ข้อมูลเบาลงและเคลื่อนย้ายได้ง่ายกว่าด้วยตัวตัวปรับให้เหมาะสม
  • หารูปภาพต่างๆ ที่คุณต้องการ - ใช้ประโยชน์จากตัวปรับให้เหมาะสมความสามารถในการหาอ๊อปเจ็กเพื่อหารูปภาพต่างๆ ที่คุณต้องการอย่างรวดเร็ว

ด้วยอากอริธัมที่ก้าวหน้า ปรับแต่งให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและมอบ:

  • ลดค่าใช้จ่าย
  • ลดการทำงานด้วยตนเอง
  • พัฒนาคุณภาพ

หากต้องการดูการดำเนินการเพียงกรอกแบบฟอร์มนี้ให้ครบถ้วน
 

See Optimiser in Action

Take a moment to fill out the form and an AntWorks representative will contact you shortly to schedule a personalized live demonstration.