ณ ที่ AntWorks เราผูกมัดตนในการปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ การประมวลข้อมูลส่วนตัวทุกอย่างที่คุณจัดให้เราดำเนินไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา ดังที่ระบุไว้ข้างล่าง นโยบายความเป็นส่วนตัวได้รับการออกแบบเพื่อจัดหาข้อมูลเชิงลึกแก่คุณในการปฏิบัติต่าง ๆ ที่เป็นส่วนตัว และทำให้มั่นใจว่าจะเก็บความลับของข้อมูลที่คุณส่งให้เรา เราจะเป็น "ผู้ควบคุม" ข้อมูลที่คุณจัดหาให้เรา:

 เราเป็นใคร

AntWorks คือบริษัทปัญญาประดิษฐ์ (AI) และข่าวกรองอัตโนมัติ โดยมีสำนักงานใหญ่ที่ 80 ถนนอามอย ประเทศสิงคโปร์ 069899 สำนักงานของเราตั้งอยู่ทั่วโลกและเรามีองค์กรที่ติดตามต่าง ๆ ในหลากหลายพื้นที่ นั่นคือ AntWorks Inc, Lynchburg, เวอร์จิเนีย สหรัฐฯ AntWorks Solutions Ltd, ลอนดอน สหราชอาณาจักร AntWorks Inc, ประเทศฟิลิปปินส์ , AntWorks Australia, เมลเบิร์น , AntWorks Services กรุงโดฮา ประเทศกาตาร์, AntWorks Solutions India Private Limited, มุมไบ ประเทศอินเดีย

 เรารวบรวมข้อมูลใดจากคุณ

เรารวบรวมข้อมูลส่วนตัวบางอย่างของคุณเพื่อเป็นเส้นทางในความสัมพันธ์กับเรา โดยเราขออธิบายตรงนี้

 • เรารวบรวมข้อมูลใดจากคุณ
 •  ไม่ว่าเรารับข้อมูลนี้โดยตรงจากคุณหรือจากแหล่งข้อมูลอื่น และ
 •  สิ่งที่เราใช้ข้อมูลนี้สำหรับและเราใช้ข้อมูลของคุณโดยอิงตามกฎหมาย

 หากคุณเป็นหุ้นส่วนในปัจจุบันหรือกำลังจะเป็นกับ AntWorks บุคคลที่สามเป็นผู้ที่ทำงานกำลังเรา หรือ ในฐานะเป็นผู้ขาย

 เรารวบรวมชื่อ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ชื่อที่แต่งตั้ง ชื่อบริษัทและที่อยู่ของคุณ

 หากเรามีการทำงานกับคุณ เราเพียงแต่รวบรวมข้อมูลทางด้านการเงินของบริษัทจากคุณเพื่อทำการชำระเงินให้กับคุณ

เราอาจจะรวบรวมข้อมูลนี้โดยตรงจากคุณเมื่อคุณมีส่วนร่วมกับเรา จากเว๊ปไซต์หรือโปรไฟล์สื่อสังคมและแหล่งข่าวสาธารณะที่มีอยู่และบางครั้งเมื่อใครบางคนเช่นพนักงานได้แนะนำคุณมาทางเรา

 เราใช้ข้อมูลนี้เพื่อสื่อสารกับคุณ เข้ามาทำสัญญากับคุณ ทำสัญญากับคุณและรักษาบันทึกที่เกี่ยวพันกับคุณ สำหรับการใช้ข้อมูลของคุณที่เป็นไปตามพื้นฐานทางกฎหมายเช่นนั้น ประกอบด้วยผลประโยชน์ที่ถูกกฎหมายและประสิทธิภาพของสัญญา

 หากคุณเป็นลูกค้าหรือลูกค้าที่มุ่งหวัง:

 •  เรารวบรวมชื่อ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ชื่อที่แต่งตั้ง ชื่อบริษัทและที่อยู่ของคุณ
 • เราอาจจะรวบรวมข้อมูลนี้โดยตรงจากคุณเมื่อคุณมีส่วนร่วมกับเรา เช่นเมื่อคุณติดต่อเราผ่านเว๊ปไซต์ของเรา การสมัครรับนิตยสาร หรือได้ให้นามบัตรของคุณในงานอีเวนท์ เราอาจจะได้รับข้อมูลของคุณจากหุ้นส่วนของเรา กับผู้ที่ได้เข้ามาในข้อตกลง จากเว๊ปไซต์หรือโปรไฟล์สื่อสังคมและแหล่งข่าวสาธารณะที่มีอยู่และบางครั้งเมื่อใครบางคนเช่นพนักงานได้แนะนำคุณมาทางเรา เราอาจจะยังได้รับข้อมูลจากคุณจากผู้จัดงานอีเวนท์ที่คุณได้เข้าร่วมและเราได้ให้การสนับสนุน
 • เราใช้ข้อมูลนี้เพื่อสื่อสารกับคุณ เข้ามาทำสัญญากับคุณ และรักษาบันทึกที่เกี่ยวพันกับคุณ สำหรับการใช้ข้อมูลของคุณที่เป็นไปตามพื้นฐานทางกฎหมายเช่นนั้น ประกอบด้วย ความยินยอมที่คุณจัดหาให้เรา ผลประโยชน์ที่ถูกกฎหมายและประสิทธิภาพของสัญญา
 •  เราใช้ข้อมูลนี้ในการส่งเมลทางการตลาดแก่คุณ พื้นฐานทางกฎหมายในการใช้ข้อมูลของคุณเช่นนี้ไม่ว่าจะเป็นความยินยอมที่คุณจัดส่งให้ หรือในที่เราได้ระบุผลประโยชน์ทางกฎหมายในการส่งเมลทางการตลาดให้กับคุณ คุณสามารถยกเลิกการสื่อสารดังกล่าวจากเราได้ตลอดเวลา โดยทำการคลิกที่ลิงค์ยกเลิกในอีเมลที่เราได้ส่งถึงคุณ
 •  เรายังได้รับตัวอย่างข้อมูลซึ่งคุณได้แบ่งปันให้กับเรา ซึ่งอาจจะมีข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าจากคุณด้วย เราทำการประมวลข้อมูลนี้ที่คุณแบ่งปันให้เราอย่างเคร่งครัดโดยทำตามเงื่อนไขในสัญญาที่คุณทำกับเรา และจะลบสิ่งนี้ออกไปเมื่อเสร็จสิ้นการมีส่วนร่วมของเรา สำหรับการใช้ข้อมูลนี้ ที่เป็นไปตามพื้นฐานทางกฎหมายเช่นนั้น เป็นการทำตามสัญญา

 หากคุณเป็นพนักงานในอดีต หรือ ปัจจุบันหรือจะมาร่วมงานกับเราที่ AntWorks

 • เรารวบรวมชื่อ รายละเอียดการติดต่อ ที่อยู่ ข้อมูลงานก่อนหน้า และข้อมูลใด ๆ ที่คุณแบ่งปันกับเราผ่านประวัติย่อของคุณหรือใบสมัครงาน
 •  หากคุณเป็นพนักงานของ AntWorks เราอาจจะรวบรวมสัญชาติและข้อมูลการเงินของคุณอีกด้วย เรายังรวบรวมข้อมูลทางด้านสุขภาพเมื่อคุณจัดให้เราด้วย
 •  เราอาจจะรวบรวมข้อมูลนี้โดยตรงจากคุณ เช่นจากประวัติย่อของคุณ ใบสมัครงาน การอ้างอิง ใบรับรองการว่าจ้างงาน ฯลฯ เมื่อคุณมัครงานกับเราหรือเมื่อคุณเข้ามาในการว่าจ้างกับเรา เราได้รับข้อมูลสุขภาพจากคุณเมื่อคุณกรอกแบบฟอร์มใบรับรองตนเองเพื่อใบบันทึกการลาป่วย เราอาจจะรับข้อมูลดังกล่าวจากคุณจากที่ปรึกษาการว่าจ้างของเรากับผู้ที่คุณได้เข้ามาทำข้อตกลง และจากเว๊ปไซต์ของคุณหรือโปรไฟล์สื่อสังคมและแหล่งข้อมูลสาธารณะที่มีอยู่
 •  เราใช้ข้อมูลนี้ในการประมวลใบสมัครการว่าจ้างเมื่อคุณสมัครงานกับเรา สำหรับการใช้ข้อมูลของคุณ ที่เป็นไปตามพื้นฐานทางกฎหมายเช่นนั้นเป็นความยินยอม
 •  เราใช้ข้อมูลนี้ในการเข้าไปทำสัญญากับคุณ สำหรับการจ่ายเงินเดือน ค่าใช้จ่ายและการจ่ายเงินคืนต่าง ๆ เพื่อทบทวนการทำงานของคุณและในเรื่องการปรับอัตราเงินเดือนและเพื่อการรักษาการบันทึกต่างๆ  สำหรับการใช้ข้อมูลของคุณที่เป็นไปตามพื้นฐานทางกฎหมายเช่นนั้น ประกอบด้วยผลประโยชน์ที่ถูกกฎหมายและประสิทธิภาพของสัญญาต่างๆ.

 เราใช้ข้อมูลสุขภาพของคุณในการรักษาบันทึกการประกันสุขภาพ การลาป่วย และให้ผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง ตามที่เรียกร้องภายใต้กฎหมายการว่าจ้างที่เกี่ยวข้อง สำหรับการใช้ข้อมูลของคุณที่เป็นไปตามพื้นฐานทางกฎหมายเช่นนั้น ประกอบด้วยผลประโยชน์ที่ถูกกฎหมายและข้อบังคับทางกฎหมาย
 นอกเหนือจากการนำไปใช้ตามที่กล่าวไว้ที่นี้ เราอาจจะใช้ข้อมูลของคุณที่เราครอบครองไว้ด้วยความปลอดภัย เป็นไปตามข้อบังคับใด ๆ ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้กับเรา เพื่อปกป้องผลประโยชน์ที่สำคัญของคุณหรือการปกป้องผลประโยชน์ที่สำคัญของบุคคลธรรมดาอื่นๆ หรือหากมีการเรียกร้องให้มีการจัดตั้งหรือป้องกันการเรียกร้องทางกฎหมายใดๆ 

 หากเราใช้ข้อมูลของคุณด้วยจุดประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่ได้ระบุไว้ตรงนี้แล้ว ก่อนอื่นเราจะแจ้งคุณ

 เราแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวของคุณให้กับใคร

 •  เราแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวของคุณกับกลุ่มองค์กร AntWorks เนื่องด้วยเหตุผลต่าง ๆ ที่ประกอบด้วยจุดประสงค์ทางธุรกิจและการปฏิบัติการ การใช้จะดำเนินไปเพื่อจุดประสงค์ที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้
 •  เราแบ่งปันข้อมูลของคุณกับบุคคลฝ่ายที่สามที่เราใช้ ซึ่งเป็นผู้จัดหาการบริการฝ่ายที่สามและโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้ในฟังก์ชั่นธุรกิจของเรา เช่น ผู้จัดหาบริการการโฮสติงค์ ผูัจัดหาบริการอีเมล และการจัดการลูกค้าสัมพันธ์
 •  เราแบ่งปันข้อมูลของคุณในความสัมพันธ์กับการทำธุรกรรมทางดานการเงินของเรากับฝ่ายต่างๆ รวมถึงผู้ให้บริการทางการะนาคารและการจ่ายเงินเดือนและที่ปรึกษาทางด้านบัญชี
 • นอกเหนือจากการแบ่งปันโดยเฉพาะที่กล่าวถึงในที่นี้ เราอาจแบ่งปันข้อมูลของคุณหากจำเป็น ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้กับเรา เพื่อเป็นการปกป้องผลประโยชน์ที่สำคัญของคุณ หรือของบุคคลธรรมดาอื่นหรือ หากจำเป็นในการจัดตั้งหรือป้องกันการเรียกร้องทางกฎหมาย
 •  บุคคลที่สามทั้งหมดของเรา ทำตามข้อกำหนดการรักษาความลับอย่างเข้มงวด

 เราโอนข้อมูลของคุณไปนอกสหภาพยุโรปหรือ

 •  เราถ่ายโอนข้อมูลของคุณไปยังกลุ่มองค์กรของเราที่อยู่ในเขตอำนาจทางกฎหมายอื่น ๆ โดยเฉพาะ AntWorks ในประเทศอินเดียและประเทศสิงคโปร์ หากคุณเป็นลูกค้าหรือพนักงานของ AntWorks ดังนั้นข้อมูลของคุณบางอย่างจะได้แบ่งปันให้กับ AntWorks สหรัฐฯ ในปัจจุบันไม่มีการถ่ายโอนไปยังองค์กร AntWorks อื่นๆ ในเขตอำนาจศาลอื่น การถ่ายโอนข้อมูลดังกล่าวทั้งหมดได้รับการคุ้มครองผ่านการป้องกันที่เหมาะสมเช่น Standard Contractual Clauses ตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมาธิการยุโรป
 •  เราใช้แอปพลิเคชันและบริการของบุคคลที่สาม เช่น HubSpot, Office 365 และ Amazon Web Services ที่มีเซิร์ฟเวอร์ในสหรัฐอเมริกา การถ่ายโอนข้อมูลดังกล่าวทั้งหมดได้รับการคุ้มครองผ่านการป้องกันที่เหมาะสม เช่นการใช้การตัดสินใจที่เพียงพอ - หน่วยงานเหล่านี้ทั้งหมดได้รับการรับรองจาก EU-US Privacy Shield  

เราทำการตัดสินใจโดยอัตโนมัติในส่วนที่เกียวกับคุณหรือ

ปัจจุบัน AntWorks ไม่ได้ทำการตัดสินใจอัตโนมัติใด ๆ กับคุณและไม่ได้ทำโปรไฟล์ใด ๆ ของคุณแต่อย่างใด

 เราจะเก็บข้อมูลส่วนตัวไว้นานเพียงใด

เรากำหนดช่วงเวลาการเก็บรักษามาตรฐานสำหรับข้อมูลประเภทต่าง ๆ ที่อยู่ในความครอบครองของเราเช่นข้อมูลลูกค้า ข้อมูลผู้ขาย ข้อมูลพนักงานในอดีตและปัจจุบัน ข้อมูลผู้สมัครงาน ข้อมูลการสื่อสาร ข้อมูลทางการเงิน ฯลฯ ระยะเวลาเก็บรักษามาตรฐานของเราคือเจ็ด (7) ปีนับจากวันที่เปิดเผยข้อมูล

หากเป็นไปไม่ได้ ที่เราจะกำหนดระยะเวลาการเก็บรักษามาตรฐาน เราจะกำหนดระยะเวลาการเก็บรักษาตามเกณฑ์ต่อไปนี้:

 • ความสัมพันธ์ของเรากับคุณ
 • วัตถุประสงค์และการใช้ข้อมูลของคุณ (ซึ่งรวมถึงการใช้ในปัจจุบันและอนาคต)
 •  เราต้องปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมายโดย;
 •  พื้นฐานทางกฎหมายที่เรามีในการประมวลข้อมูลของคุณ (ความยินยอม การทำตามสัญญา ฯลฯ  
 •  ระดับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเก็บหรือใช้ข้อมูลของคุณ
 •  สิทธิ์ของคุณภายใต้ GDPR และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และสถานการณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 เราจะรักษาข้อมูลส่วนตัวไว้ให้ปลอดภัยนานเพียงใด

ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่คุณให้กับเรานั้น จะได้รับการรักษาความลับอย่างสูงสุด ด้วยเหตุนี้ AntWorks จึงปฏิบัติตามและมีการวางระบบและการควบคุมที่จำเป็นตามมาตรฐาน ISO 27001: 2013

 เราใช้คุกกี้อะไร

เราใช้ทั้งคุกกี้เซสชัน (ซึ่งมีอยู่จนกว่าคุณจะปิดเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ) และคุกกี้ถาวร (ซึ่งมีอยู่เป็นระยะเวลานานกว่าที่กำหนด) ประเภทของคุกกี้ที่ใช้บนเว็บไซต์นี้ สามารถแบ่งออก+เป็นสามประเภท: จำเป็นเคร่งครัด ประสิทธิภาพและฟังก์ชั่น

 จำเป็นเคร่งครัด

คุกกี้บางส่วนในเว็บไซต์ของเรามีความสำคัญเพื่อให้คุณสามารถไปได้รอบ ๆ เว็บไซต์และใช้คุณสมบัติต่าง ๆ คุกกี้เหล่านี้ไม่สามารถรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคุณที่สามารถนำไปใช้เพื่อการตลาด หรือ จดจำการท่องเน็ตของคุณในที่ต่างๆ ที่คุณไป.

 ประสิทธิภาพ/คุกกี้การวิเคราะห์

คุกกี้บางตัวบนเว๊ปไซต์จะรวบรวมข้อมูลเกียวกับผู้เยี่ยมชมมาบนเว๊ปไซต์อย่างไร เช่นหน้าใดที่ผู้เยี่ยมไปบ่อยที่สุด และหากพวกเขาได้ข้อความที่ผิดพลาดจากหน้าเว๊ปต่าง ๆ  คุกกี้เหล่านี้ไม่รวบรวมข้อมูลที่ระบุถึงผู้เยี่ยม ข้อมูลทั้งหมดที่คุกกี้รวบรวมเหล่านี้รวบรวมไว้และไม่ระบุตัวตน ใช้เพื่อปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ของเราเท่านั้น

 เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้ Google Analytics ข้อมูลที่รวบรวมโดยคุกกี้เหล่านี้จะถูกถ่ายโอนและจัดเก็บโดย Google บนเซิร์ฟเวอร์ในสหรัฐอเมริกาตามแนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของ Google และวิธีการที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ของ Google โปรดไปที่Functionality

คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้เว็บไซต์ของเราจดจำตัวเลือกที่คุณเลือก และมอบคุณสมบัติที่เพิ่มประสิทธิภาพ และเป็นส่วนตัวมากขึ้นWhat rights do you have?

คุณมีสิทธิ์มากมายภายใต้กฎหมายเพื่อปกป้องข้อมูลที่คุณแบ่งปันกับเรา สิ่งเหล่านี้คือ

 

Rights What does this mean?
1.สิทธิในการได้รับการแจ้ง คุณมีสิทธิ์ที่จะได้รับข้อมูลที่ชัดเจน โปร่งใสและเข้าใจได้ง่ายเกี่ยวกับวิธีที่เราใช้ข้อมูลของคุณและสิทธิ์ของคุณ นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูลนี้กับคุณ
2.สิทธิ์ในการเข้าถึง คุณมีสิทธิ์ที่จะเข้าถึงข้อมูลของคุณที่เรากำลังประมวลผลและข้อมูลอื่น ๆ (คล้ายกับที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้) นี่เป็นการอนุญาตให้คุณค้นหาข้อมูลที่เรามีกับคุณและช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่าเรากำลังใช้ข้อมูลนั้นตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูล
3.สิทธิในการได้รับการแจ้ง คุณมีสิทธิ์ที่จะแก้ไขข้อมูลของคุณกับเรา หากข้อมูลนั้นไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์
4..สิทธิในการลบ คุณมีสิทธิ์ที่จะร้องขอการลบหรือลบข้อมูลของคุณในกรณีที่ไม่มีเหตุผลที่บังคับให้เราต้องเก็บข้อมูลนี้ นี่ไม่ใช่สิทธิ์ทั่วไปในการลบ มีข้อยกเว้น สิ่งนี้เป็นที่รู้จักกันในชื่อ 'สิทธิ์ในการถูกลืม'
5.สิทธิในการได้รับการแจ้ง คุณมีสิทธิ์ในการ "บล็อก" หรือระงับการใช้ข้อมูลของคุณเพิ่มเติม เมื่อมีการจำกัดการประมวลผล เรายังคงสามารถจัดเก็บข้อมูลของคุณต่อไปได้ แต่ไม่สามารถใช้งานได้อีก เราเก็บรายชื่อของผู้ที่ขอข้อมูลเพิ่มเติมนั้นถูก "บล็อก" เพื่อให้แน่ใจว่ามีการจำกัดต่อไปในอนาคต
6.สิทธิในการพกพาข้อมูล คุณมีสิทธิ์ที่จะได้รับและนำข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปใช้ซ้ำเพื่อวัตถุประสงค์ของคุณเองในบริการที่แตกต่างกันไป ตัวอย่างเช่น หากคุณตัดสินใจที่จะเปลี่ยนไปใช้ผู้ให้บริการใหม่ สิ่งนี้จะช่วยให้คุณเคลื่อนย้าย คัดลอกหรือถ่ายโอนข้อมูลของคุณระหว่างระบบของเรากับพวกเขาอย่างปลอดภัย และโดยไม่กระทบต่อการใช้งาน
7.สิทธิในการคัดค้านการดำเนินการ คุณมีสิทธิ์คัดค้านการประมวลผลบางประเภท รวมถึงการดำเนินการตามความสนใจและการประมวลผลที่ถูกต้องตามกฎหมายของเราในการตลาดโดยตรง (นั่นคือ หากคุณไม่ต้องการได้รับการติดต่อกับโอกาสที่เป็นไปได้ต่อไป)
8.สิทธิในการยื่นเรื่องร้องเรียน คุณมีสิทธิ์ยื่นเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับวิธีที่เราจัดการหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับหน่วยงานการควบคุมการปกป้องข้อมูลระดับชาติของคุณ
9.สิทธิในการถอนความยินยอม หากคุณให้ความยินยอมในสิ่งที่เราทำกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คุณมีสิทธิ์ที่จะถอนความยินยอมของคุณได้ตลอดเวลา (แม้ว่าคุณจะทำเช่นนั้น สิ่งนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าสิ่งใดก็ตามที่เราได้ทำกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปจนถึงจุดนี้แล้ว จะเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย) สิ่งนี้รวมถึงสิทธิ์ของคุณในการถอนการยินยอมที่ให้เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด

คุณจะติดต่อเรา / ใช้สิทธิของคุณได้อย่างไร

หากคุณมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของเรา ความต้องการข้อมูลใด ๆ หรือต้องการใช้สิทธิ์ใด ๆ ของคุณ คุณสามารถติดต่อเราได้ที่ privacy@ant.works

เมื่อคุณเขียนถึงเราเพื่อใช้สิทธิ์ของคุณ เราจะตอบกลับไปยังคุณโดยเร็วที่สุดภายในหนึ่งเดือนนับจากวันที่ได้รับคำขอของคุณ หากเราต้องการข้อมูลเพิ่มเติม เราจะแจ้งให้คุณทราบ ปกติจะไม่มีการเรียกเก็บเงินในการทำตามสิทธิ์ของคุณ อาจมีการคิดค่าธรรมเนียมที่เหมาะสมเพื่อให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการจัดการข้อมูล:

 • คำขอที่ไม่มีมูลหรือขอมากเกินไป / การขอที่ซ้ำหรือ
 •  สำเนาเพิ่มเติมของข้อมูลเดียวกัน