เครื่องการเรียนรู้

โปรแกรมประยุกต์ของ AI ที่เปิดระบบในการเรียนรู้และพัฒนาโดยไม่ต้องมีคำสั่งหรือการเขียนโปรแกรมอะไรอื่นอีก

การเรียนรู้ที่ปรับตัว

การอ้างอิงโดยบ่อยครั้งถึงการเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้ที่ปรับตัว เป็นการสะท้อนถึงกระบวนการทำงานของมนุษย์

การเรียนรู้ที่เสริมแรง

ส่วนหนึ่งของเครื่องจักรการเรียนรู้ การเรียนรู้ที่เสริมแรง ได้ดำเนินไปโดยการลองผิดลองถูก ความพยายามในการทำสิ่งต่างๆ จนกระทั่งได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดตามที่ได้มีการค้นพบมา

การเรียนรู้ในเชิงลึก

ระบบการเรียนรู้ที่เป็นอิสระ และสอนตนเอง การใช้ข้อมูลของคุณไปในกระบวนการสอนและค้นหารูปแบบและให้การพยากรณ์ในข้อมูลใหม่ๆ 

สิ่งใดที่เป็นเอกลักษณ์เกี่ยวกับ AI ขององค์กร

ทคโนโลยีแบบผสมผสาน ANTstein ของ AntWorks จัดเรียงโดยอัตโนมัติและเรียนรู้อย่างอิสระ มันใช้ประโยชน์จาก AI ในการขับเคลื่อนการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพไปทั่วทั้งองค์กร และช่วยให้คุณบรรลุความเร็วของข้อมูลที่ราบรื่นและการเสริมข้อมูลผ่านวิทยาศาสตร์เศษส่วน

 

ANTstein มีความสามารถในการดู ‘ข้อมูลในขณะที่เคลื่อนไหว’ เพื่อประเมินประสิทธิผลของกระบวนการระบุจุดที่ผิดพลาดและผลักดันการวินิจฉัยขั้นสูง

ANTstein ใช้เทคนิคการแยกส่วนแบบเศษส่วนเพื่อจับรูปแบบสำหรับการรับรู้และ การกระทบยอดการปรับการจัดเก็บข้อมูลและการประมวลผลคำขอข้อมูล

ANTstein ประกอบด้วยเทคนิคการเรียนรู้เครื่องต่างๆที่มีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้างเพื่อให้บรรลุในระดับสูงสุดของความรู้โดยใช้ข้อมูลน้อยที่สุด

วิธีการที่ AI ขององค์กร และการเรียนรู้เครื่องสามารถทำประโยชน์ให้กับองค์กรของคุณ

ANTstein ใช้การมองเห็นด้วยคอมพิวเตอร์ การสร้างแบบจำลองภาษาธรรมชาติ การเรียนรู้ของเครื่องจักรและความสามารถในการรู้คิดเพื่อทำความเข้าใจกระบวนการของคุณและการทำงานที่ชาญฉลาดขึ้นโดยอัตโนมัติ แต่มันช่วยทำประโยชน์อย่างไรให้กับธุรกิจของคุณ

ความมั่นใจของข้อมูล

AntWorks ครอบคลุมความสามารถของการส่งข้อมูลหลายรูปแบบของข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้างสูง ที่สามารถจัดการได้ด้วยความสามารถในการเรียนรู้ของเครื่องที่มีประสิทธิภาพเท่านั้น

การดิจิไทส์เซช้่นและดูแลข้อมูล

AntWorks ครอบคลุมความสามารถของการส่งข้อมูลหลายรูปแบบของข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้างสูง ที่สามารถจัดการได้ด้วยความสามารถในการเรียนรู้ของเครื่องที่มีประสิทธิภาพ

การวิเคราะห์การปฏิบัติงานที่ก้าวหน้า

ANTstein ช่วยให้องค์กรต่างๆ มีข้อมูลเชิงลึก กระบวนการที่แม่นยำโดยใช้เครื่องมือการค้นพบกระบวนการที่เปิดใช้งาน AI

การจัดการงานดิจิตัลอัจฉริยะ

ANTstein ใช้การเรียนรู้ของเครื่องเพื่อกำหนดกรอบการคิดและการจัดการแรงงานดิจิทัลแบบเรียลไทม์ เพื่อผลักดันการเพิ่มผลผลิตของบอท

คำว่า "ข่าวกรอง" นั้นจริง ๆ แล้ว เราหมายถึงสิ่งใด

การได้รับกระบวนการ "องค์ความรู้" และ "ข่าวกรอง" แบบอัตโนมัติอย่างแท้จริงเป็นขั้นตอนสำคัญในแผนงานเพื่อการดำเนินการแบบโดยตรง เพื่อพิจารณากระบวนการแบบครอบคลุม (โดยไม่มีจุดสัมผัสของมนุษย์) การคิดและการเรียนรู้อย่างแท้จริงได้เกิดขึ้นภายในการแก้ปัญหานี้ แต่เราหมายถึงอะไรกันแน่ต่อคำว่าข่าวกรองนี้ และผู้ใช้เปรียบเทียบ "ความสามารถในการคิด/การเรียนรู้" หรือ "ไอคิว" ของแพลตฟอร์มหนึ่งกับอีกอันหนึ่งได้อย่างไร เราคิดว่า เราต้องรู้ว่าเรามองหาอะไรกันอยู่ พูดง่าย ๆ ก็คือ มันเป็นรายการที่ครอบคลุมของความสามารถของ "การเรียนรู้" ที่ตระหนักอยู่ที่จะทำให้การแก้ไขปัญหาอันหนึ่งมี "ข่าวกรอง" ที่ดีกว่าอีกอันหนึ่ง.

  • เครื่องการเรียนรู้
  • การเรียนรู้ที่ปรับตัว (บางครั้้งเรียกว่า การเรียนรู้ด้วยตนเอง)
  • การตัดสินใจเชิงปัญญา
  • การเรียนรู้ที่ลึก
  • การเสริมแรงการเรียนรู้
Intelligent Process
Govind

AntWorks เน้นในการท้าทายของข้อมูลที่เป็นดังหัวน้ำพุสำหรับปลายสายธารของการทำงานอัตโนมัติในองค์กร การแปลงข้อมูลของคุณไปสู่ข้อมูลที่เข้าถึงและใช้งานได้สำหรับการทำการธุรกรรมและการตัดสินใจเป็นหัวใจสำคัญของความสำเร็จของการทำงานอัตโนมัติ” กับ ANTstein SQUARE เราได้ยกระดับมุมมองจากการแปลงไฟล์เป็นดิจิทัลมาสู่การรวมรวมข้อมูลอัตโนมัติซึงทำให้องค์กรสามารถเข้าถึง ทำงานโดยอัตโนมัติและขยายไปในกระบวนการที่ซับซ้อนที่สุดในธุรกิจ ณ ปัจจุบัน

โกวินด์ ซานทุ

ประธานฝ่ายปฏิบัติการและผู้ก่อตั้งร่วม
 

Intelligent Digital Workforce Management

Learn More

Data Digitisation and Curation

Learn More
 

คุยกับผู้
เชี่ยวชาญ

ตื่นเต้นไปกับ แพลตฟอร์ในตัวของ AntWorks ไหม ให้เราตั้งการสาธิตเพื่อคุณจะได้ดูการทำงานแบบอัตโนมัติ

ร้องขอตัวสาธิต

เรียนรู้มากขึ้นเกี่ยวกับข้อมูลเชิงลึก ให้คอยอัพเดทผลิตภัณฑ์ลแะตามข่าวล่าสุดจาก AntWorks - วิธีที่แตกต่าง