การทำสารบัญอัตโนมัติกับเอกสารเพื่อเร่งกระบวนการทางธุรกิจให้เร็วยิ่งขึ้น

หนึ่งในความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของกระบวนการคือการจัดระเบียบและถอดรหัสข้อมูลจำนวนมากที่ไม่มีโครงสร้างที่รวบรวมมา ตัวทำดัชนีอัตโนมัติเร่งการเดินทางของคุณด้วยการจัดระเบียบเอกสารและทำให้ใช้งานได้ ด้วยตัวทำดัชนีอัตโนมัติคุณสามารถ

มั่นใจการจัดการข้อมูลระดับต่อไป

อ่านและประมวลผลเอกสารและจำแนกและจัดสารบัญเอกสารจำนวนมากด้วยความแม่นยำสูง

เร่งการทำงานอัตโนมัติของคุณให้เร็วขึ้น

การจัดทำสารบัญเอกสารอัตโนมัติทำให้คุณเร่งกระบวนการประมวลเอกสารด้วยหุ่นยนต์ให้เร็วยิ่งขึ้น (RPA).

การปรับปรุงการไหลของเอกสารและข้อมูล

ได้การเปิดเผยข้อมูลและทำความเข้าใจและจัดการกับข้อมูลของคุณโดยอัตโนมัติ

มั่นใจว่าได้มีการตัดสินใจอย่างรวดเร็ว

ทำการตัดสินใจที่ดีกว่า เร็วกว่า ด้วยข้อมูลจากห่วงโซ่อุปทานที่เร็วกว่า

ตัวทำดัชนีอัตโนมัติ - คุณสมบัติหลัก

ส่วนหนึ่งของ ANTsteinTM Integrated Automation Platform (IAP), ตัวทำดัชนีอัตโนมัตินำการระบุและการจำแนกเอกสารไปอีกระดับ

 

การระบุเอกสาร

ครื่องจักรการเรียนทำการระบุเอกสารโดยอัตโนมัติ.

การจำแนกเอกสาร

การจำแนกเอกสารเองเป็นงานหนักและมีแนวโน้มที่เกิดความผิดพลาดได้ โซลูชั่นของเราในการจัดการกระบวนการจำแนกที่ซับซ้อนโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องอ่านเนื้อหา.

การจัดทำสารบัญเอกสาร

อิงไปตามชนิดและรูปแบบของเอกสารภายในของมัน โซลูชั่นของเราสามารถทำสารบัญได้แม่นยำ ทำให้สามารถค้นหาได้ง่าย

วิธีที่ตัวทำดัชนีอัตโนมัติ เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของคุณ

ตัวทำดัชนีอัตโนมัติทำให้มีการจำแนกและทำสารบัญเอกสารได้รวดเร็ว แต่สิ่งใดคือผลประโยชน์ที่แท้จริงต่อธุรกิจของคุณ

ขจัดการทำงานด้วยตนเอง

ผลักดันให้มีประสบการณ์ที่ดีกว่าให้กับลูกค้าด้วยการเข้าถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องอย่างรวดเร็วและแม่นยำกว่า

ลดค่าใช้จ่าย

การจัดสารบัญที่ดีกว่าหมายถึงคุณสามารถปรับกระบวนการให้มีประสิทธิผลในการช่วยลดค่าใช้จ่าย

ลดค่าใช้จ่าย

การจัดสารบัญที่ดีกว่าหมายถึงคุณสามารถปรับกระบวนการให้มีประสิทธิผลในการช่วยลดค่าใช้จ่าย

ทำให้มั่นใจถึงการทำตามระเบียบ

การจัดทำสารบัญที่แม่นยำกว่าทำให้คุณเห็นภาพเต็มของข้อมูลของคุณในการเปิดเผยความเสี่ยงที่ซ่อนเร้นอยู่ เช่นการกระทำใดๆ ที่ไม่สอดคล้องกับกฎระเบียบ

คุยกับผู้
เชี่ยวชาญ

ตื่นเต้นไปกับ แพลตฟอร์ในตัวของ AntWorks ไหม ให้เราตั้งการสาธิตเพื่อคุณจะได้ดูการทำงานแบบอัตโนมัติ

ร้องขอตัวสาธิต

เรียนรู้มากขึ้นเกี่ยวกับข้อมูลเชิงลึก ให้คอยอัพเดทผลิตภัณฑ์ลแะตามข่าวล่าสุดจาก AntWorks - วิธีที่แตกต่าง