การสมัครสมาชิกที่ง่ายดายอิงตามการประมวลใบแจ้งหนี้

ปราศจากเทคโนโลยีที่ถูกต้อง การอนุมัติ การประมวลและการจ่ายใบแจ้งหนี้จำนวนมากเป็นสิ่งที่น่ากลัว AntWorks ให้บริการโฮสต์ในการสมัครสมาชิกที่

ประมวลผลได้อย่างเหมาะสม

ขจัดการทำงานด้วยมือ เพิ่มความแม่นยำและทำการประมวลการออกใบแจ้งหนี้โดยตรง

พัฒนาความสัมพันธ์ทางธุรกิจ

ตรวจพบปัญหาการออกใบแจ้งหนี้ตั้งแต่แรกและมั่นใจว่าผู้ขายได้รับการจ่ายเป็นตาม SLA ที่ตกลงไว้

มั่นใจว่ามีการใช้ทรัพยากรที่ดีกว่า

จัดสรรทรัพยากรการปฏิบัติงานใหม่จากงานที่ทำด้วยตนเอง งานที่ผิดพลาดไปจนถึงงานที่มีมูลค่าเพิ่ม

พัฒนาความโปร่งใส

การเปิดเผยข้อมูลและกระบวนการอนุมัติทำให้การดำเนินการบัญชีเจ้าหนี้ของคุณเป็นไปโดยอัตโนมัติ

บัญชีเจ้าหนี้ในฐานะเป็นการบริการ - คุณสมบัติหลัก

บริการที่โฮสต์ของ AntWorks เปิดใช้งานการประมวลผลใบแจ้งหนี้สำหรับบัญชีเจ้าหนี้ได้โดยตรง

 

โหลด

ลงทะเบียนและอัปโหลดใบแจ้งหนี้ของคุณไปยังแพลตฟอร์มการประมวลผลใบแจ้งหนี้ที่ใช้งานง่าย ฝึกอบรมล่วงหน้าและใช้ AI

อ่าน

ได้รับการแจ้งเตือนในเวลาจริงของ คิวงานของคุณ เวลาที่คาดไว้ การเสร็จสิ้น และ สถานะ

รับ

ตรวจสอบคุณภาพข้อมูลของคุณผ่านคอนโซลแดชบอร์ดที่ก้าวหน้าและเลือกรูปแบบ (JSON, XML, Excel, CSV ฯลฯ) เพื่อส่งข้อมูลออก คุณยังสามารถใช้การเชื่อมต่อที่สร้างไว้ก่อนสำหรับ ERP ของคุณหรือระบบบัญชี

บัญชีเจ้าหนี้ในฐานะเป็นการบริการ เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของคุณ

บัญชีเจ้าหนี้ AntWorks ที่ประมวลใบแจ้งหนี้ของคุณอย่างเหมาะสมโดยอัตโนมัติ ด้วยบริการโฮสต์ที่มีอยู่ของเรา องค์กรของคุณสามารถได้รับผลประโยชน์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญด้วย:

การประมวลผลที่รวดเร็วกว่า

ประสบการณ์การพัฒนาในการเวลาการประมวลการออกใบแจ้งหนี้ที่พัฒนาขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดเจน

พัฒนาการทำตาม

ข้อมูลใบแจ้งหนี้ได้รับการบันทึกอย่างถูกต้องและมีร่องรอยการตรวจสอบ การทำข้อมูลที่โปร่งใสและง่ายต่อการเข้าถึงในระหว่างการตรวจสอบ

ลดค่าใช้จ่าย

จัดการจัดรายรับอย่างเหมาะสมโดยหลีกเลี่ยงการถูกปรับในการจ่ายเงินล่าช้าและใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น

ความแม่นยำมากยิ่งขึ้น

การแยกข้อมูลมีความแม่นยำสูง ไม่ว่าจะเป็นภาษาใดๆ รวมถึงรูปแบบของเอกสารหรือชนิดของข้อมูล

คุยกับผู้
เชี่ยวชาญ

ตื่นเต้นไปกับ แพลตฟอร์ในตัวของ AntWorks ไหม ให้เราตั้งการสาธิตเพื่อคุณจะได้ดูการทำงานแบบอัตโนมัติ

ร้องขอตัวสาธิต

เรียนรู้มากขึ้นเกี่ยวกับข้อมูลเชิงลึก ให้คอยอัพเดทผลิตภัณฑ์ลแะตามข่าวล่าสุดจาก AntWorks - วิธีที่แตกต่าง