Alla användare som använder webbsidan www.ant.works (fortsättningsvis kallad "Användare") vill bli hanterad enligt dessa villkor, Användaren bekräftar i och med användandet av webbsidan, att Användaren har läst och förstått användarvillkoren och medger att att följa dessa. 

  • Webbsidan www.ant.works är webbsidan från AntWorks Pte Ltd. med registrerat kontor på 80 Amoy street, Singapore 069899. Webbsidan ägs, administreras och övervakas av AntWorks Pts Ltd.
  • Innehållet, text och logotyper, på webbsidan ägs av AntWorks och är AntWorks informationsegendom och därmed copyright skyddat.
  • Copyright © 2019, AntWorks Pte Ltd. Alla rättigheter reserverade.
  • Användaren för inte, kopiera, distribuera, visa, nedladda, reproducera, modifiera, vidarebefordra, och skicka någon del av webbsidans innehåll utan skriftligt medgivande av AntWorks. Varje sådan aktivitet stridande mot Copyright, varumärke, patent eller gällande lag kommer att beivras med civil stämning eller kriminell ersättningsanspråk.
  • All kontenta, tjänster eller information tillgänglig på webbsidan är en ”AS-IS” grund och AntWorks frånskriver sig alla garantier oavsett om de är uttryckliga eller underförstådda, inklusive men inte begränsade till deras noggrannhet, lämplighet eller försäljningsbarhet för något speciellt syfte. AntWorks är inte ansvarig för några klagomål eller skador på detta kontot till nån Användare.
  • AntWorks skall har rätten att få skadeersättning från alla stämningar, handlingar, kostnader och skador som kan uppstå på grund av missbruk eller felaktig representation av innehållet på webbsidan av någon användare.
  • AntWorks kommer inte på något sätt att vara skyldig till någon Användare för några skador som kanske har uppstått på någon dator, mjukvara eller utrustning på kontot vi någon kontenta nedladdning från webbsidan.
  • AntWorks förbehåller sig rätten att övervaka användandet av webbsidan.  Men, AntWorks respekterar Användarens privat information.  All information om Användaren kommer att hanteras hemligt och kommer endast att användas i kommersiellt syfte enligt gällande användarvillkor.
  • AntWorks tar inget ansvar för händelser som sker efter användandet av tredje parts webbsidolänkar som tillhandahålls på webbsidan. Användaren uppmanas att läsa och var införstådd med användarvillkoren på respektive webbsida och skall därmed också hanteras av dessa. AntWorks är inte ansvarig för någon skada eller straff som uppkommer vid användandet av sådana webbsidor.
  • AntWorks förbehåller sig rätten att modifiera eller ändra innehåll på webbsidan samt användarvillkoren när som helst. Sådana förändringar skall vara effektiva när de publiceras på webbsidan.