Maskininlärning

En applikation av AI som gör det möjligt för system att lära sig och förbättra sig utan uttryckliga instruktioner eller programmering.

Anpassad inlärning

Ofta kallad självlärande, anpassad inlärning speglar mänskliga arbetares processer.

Förstärkt inlärning

En del av maskininlärning, förstärkt inlärning görs genom trial and error, genom att prova olika åtgärder tills det bästa resultatet upptäcks.

Fördjupad inlärning

Ett autonomt, självlärande system som använder dina data för att lära algoritmer att hitta mönster och ge förutsägelser om nya data.

Vad är unikt med företags-AI?

AntWorks ANTsteins integrerade teknikstack automatiserar och lär sig självständigt. Det utnyttjar AI för att driva effektivt beslutsfattande i hela företaget och gör att du kan uppnå sömlös datahastighet och förstärkning av data genom fraktalvetenskap.

 

ANTstein har förmågan att se "data i rörelse" för att utvärdera processens effektivitet, identifiera felpunkter och driva avancerad operationell diagnostik.

ANTstein använder fraktala sönderdelningstekniker för att fånga mönster för igenkänning och avstämning, optimera datalagring och bearbeta informationsbegäranden.

ANTstein integrerar olika maskininlärningstekniker, strukturerade och ostrukturerade, för att uppnå högsta kunskapsnivå med minimal datakonsumtion.

Hur Företags-AI och maskininlärning kan gynna ditt företag

ANTstein använder Computer Vision, Natural Language-modellering, maskininlärning och kognitiva förmågor för att förstå dina processer och automatisera dem. Men hur gynnar det ditt företag?

Datasäkerhet

AntWorks omfattar kapacitet för intag av flera format av väldigt ostrukturerad data som endast kan hanteras med kraftfull maskininlärning.

Datadigitalisering och säkring

ANTstein möjliggör intag av flera format av mycket ostrukturerad data som kan hanteras av våra maskininlärningsfunktioner.

Avancerad operationell diagnostik

ANTstein ger företag en noggrann processinsikt med sina AI-aktiverade Process Discovery-verktyg

Intelligent Digital Workforce Management

ANTstein använder maskininlärning för att definiera kognitiva ramverk och realtidshantering av digital arbetskraft för att driva BOT-produktivitet och operativ riskhantering.

VAD MENAR VI VERKLIGEN MED ”INTELLIGENS”?

Att uppnå sann ”kognitiv” och ”intelligent” processautomatisering är en kritisk milsten på vägkartan till Straight-Through Processing. För att betrakta en automatiserad process end-to-end (utan mänskliga beröringspunkter) visst genuint tänkande och inlärning måste ske inom lösningen. Men vad menar vi egentligen med intelligens? Och hur kan användare jämföra ”tänka/inlärningsförmåga” eller ”IQ” från en plattform till den andra? Vi tror det är ganska enkelt om du vet vad du letar efter. Helt kort, det är en omfattande lista av igenkända ”inlärningsmöjligheter” som kommer att göra en lösning mer ”intelligent” än den andra.

  • Maskininlärning
  • Adaptiv inlärning (ibland kallad självlärning)
  • Kognitivt beslutstagande
  • Djupinlärning
  • Om-tvingad inlärning
Intelligent Process
Govind

”AntWorks riktade in sig på att ta itu med datautmaningen, eftersom det är källan till all nedströmsautomatisering i ett företag. Att omvandla din data till tillgänglig och användbar information för transaktionsuppföljning och beslut ligger i hjärtat av framgång med automatisering. Med ANTstein SQUARE har vi flyttat paradigmet från digitalisering till automatiserad datakuration så att företag nu kan komma åt, automatisera och skala till och med det mest komplexa affärsprocesserna”

Govind Sandhu

COO och medgrundare
 

Intelligent Digital Workforce Management

Learn More

Data Digitisation and Curation

Learn More
 

Prata med

en expert

Exalterad av AntWorks Integrated Automation Platform?

Låt oss skapa en demo så att du kan se vår automatisering i arbete..

BEGÄR DEMO

Lär dig mer om branschinsikter, hålla dig uppdaterad på produktuppdateringar och få de senaste nyheterna från AntWorks - A Simply Different Approach