Möt ostrukturerade datautmaningar rakt på

AntWorks Cognitive Machine Reading (CMR) ger dig möjlighet att övervinna utmaningarna med digitalisering av ostrukturerad data och ger:

Machine Vision Capability

CMR är den enda dataintagningsmotorn som uppfyller de komplexa Machine Vision kraven för väldigt ostrukturerad data, disparata data och oberoende dokumentformat.

Komplicerad mönsterigenkänning

AntWorks plattform levererar överlägsen Natural Language-baserad klassificering med små datamängder och känner igen komplexa datamönster.

Enkel konfiguration

På grund av den enkla konfigurationen kan CMR implementeras snabbt eftersom motorn är intelligent nog att lära sig av en liten representativ uppsättning dokument.

Ett kraftfullt alternativ till OCR

OCR-lösningar (Optical Character Recognition) kan inte läsa ostrukturerad data. Då den drivs av fraktalvetenskap, kan CMR läsa alla datatyper och ger datasäkerhet och noggrannhet.

CMR-funktioner

 

CMR läser alla typer av data, inklusive:

  • Strukturerad

  • Ostrukturerad

  • Bilder

  • Handskriven text

  • Kursivstil

  • Underskrifter

CMR kan också kontextualisera data med hjälp av Natural Language.

CMR använder avancerade mönsterbaserade datasökningstekniker, en metod som är överlägsen.

Proprietary Content Based Object Retrieval (CBOR) säkerställer de högsta nivåerna av återkallelse och noggrannhet.

Hur CMR kan gynna ditt företag

CMR fångar upp all din data... men vad betyder det egentligen när det gäller affärsfördelar?

Utöka automatiseringsomfång

CMR gör att du kan utnyttja 85% av outnyttjad (och ostrukturerad) data som finns i din organisation. Detta innebär att du kan automatisera MER genom att automatisera djupare processer och mer komplex data.

Snabbare ROI

Lätt att konfigurera, och snabbare att implementera med hjälp av mindre datauppsättningar för träning, det startar snabbt och lätt igång din automatisering.

Öka noggrannheten med datasäkerhet

Överlägsen verkningsgrad med 80% noggrannhet för att konsekvent fånga innehåll. Öka nivån på datasäkerhet för att uppnå en högre % av direktbearbetning.

Kontinuerlig förbättring

CMR lär sig kontinuerligt dina processer och underlättar kontinuerlig optimering.

Prata med

en expert

Exalterad av AntWorks Integrated Automation Platform?

Låt oss skapa en demo så att du kan se vår automatisering i arbete..

BEGÄR DEMO

Lär dig mer om branschinsikter, hålla dig uppdaterad på produktuppdateringar och få de senaste nyheterna från AntWorks - A Simply Different Approach