En vision. En plattform. För verkligt integrerad, obruten automatiserad process.

RPA-lösningar litar på tillgängligheten av strukturerad data. Men merparten av data i en organisation är ostrukturerad data – bilder, underskrifter, handskriven text med mera. Traditionell OCR (Optical Character Recognition) kan inte heller hantera ostrukturerad data, vilket skapar en stor klyfta i dina automatiseringsmål.

ANTsteinTM SQUARE

ANTstein SQUARE’s Cognitive Machine Reading (CMR) tar upp bristerna i OCR och tillåter intag av all data. CMR är den mest kraftfulla lösningen för dataintag och säkring i världen. Den kan läsa alla typer av digitaliserad och icke-digitaliserad data, inklusive strukturerad, ostrukturerad, bild- och antagen data, och erbjuder maximal flexibilitet när det gäller bearbetning av dokument i flera format.

Affärsfördelar inkluderar:

  • Snabbare implementering och implementeringstid
  • Förbättrad styrning och efterlevnad
  • Minskade investeringskostnader på förhand

Skaffa en gratis demo och övergång från styckvis uppgiftsautomation till processautomation med ANTstein SQUARE

See ANTsteinTM SQUARE in Action

Take a moment to fill out the form and an AntWorks representative will contact you shortly to schedule a personalised live demonstration.