En vision. En plattform. För verkligt integrerad, obruten automatiserad process.

RPA-lösningar litar på tillgängligheten av strukturerad data. Men merparten av data i en organisation är ostrukturerad data – bilder, underskrifter, handskriven text med mera. Traditionell OCR (Optical Character Recognition) kan inte heller hantera ostrukturerad data, vilket skapar en stor klyfta i dina automatiseringsmål.

ANTsteinTM SQUARE

ANTstein SQUARE’s Cognitive Machine Reading (CMR) tar upp bristerna i OCR och tillåter intag av all data. CMR är den mest kraftfulla lösningen för dataintag och säkring i världen. Den kan läsa alla typer av digitaliserad och icke-digitaliserad data, inklusive strukturerad, ostrukturerad, bild- och antagen data, och erbjuder maximal flexibilitet när det gäller bearbetning av dokument i flera format.

Affärsfördelar inkluderar:

  • Snabbare implementering och implementeringstid
  • Förbättrad styrning och efterlevnad
  • Minskade investeringskostnader på förhand

Skaffa en gratis demo och övergång från styckvis uppgiftsautomation till processautomation med ANTstein SQUARE

See ANTsteinTM SQUARE in Action

Take a moment to fill out the form and an AntWorks representative will contact you shortly to schedule a personalized live demonstration.

AntWorks Is Committed To Protecting And Respecting Your Privacy, And We’ll Only Use Your Personal Information To Administer Your Account And To Provide The Products And Services You Requested From Us. From Time To Time, We Would Like To Contact You About Our Products And Services, As Well As Other Content That May Be Of Interest To You. If You Consent To Us Contacting You For This Purpose, Please Tick Below To Say How You Would Like Us To Contact You: